Veri Koruma

Şirketimize olan İlginizden çok memnunuz. Veri koruma, C. B. M. satış yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. C. B. M. Vertrieb internet sayfalarının kullanımı prensip olarak herhangi bir kişisel veri belirtilmeden mümkündür. Bununla birlikte, bir veri konusu internet sitemiz üzerinden Şirketimizin özel hizmetlerinden yararlanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür işlemler için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri konusunun onayını alırız.

Bir veri konusunun adı, adresi, E-Posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman genel veri koruma Yönetmeliğine ve C. B. M. satış için geçerli olan ülkeye özgü Veri Koruma yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu Gizlilik Bildirimi aracılığıyla şirketimiz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında halkı bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, ilgili kişiler bu veri koruma beyanı aracılığıyla hak ettikleri haklar hakkında bilgilendirilir.

C. B. M. Vertrieb, bu internet sitesi üzerinden işlenen kişisel verilerin mümkün olduğunca eksiksiz korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımları temel olarak güvenlik açıklarına sahip olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri konusu kişisel verileri bize alternatif yollarla, örneğin telefonla aktarmakta serbesttir.

1. Tanımlar

C. B. M. Vertrieb’in Veri Koruma beyanı, Avrupa yasa koyucu tarafından genel veri koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) kabulü için kullanılan terimlere dayanmaktadır. Gizlilik politikamız hem Halk hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, önce kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz.

Bu Gizlilik Politikasında, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

 

a) Kişisel Veriler
Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi (bundan böyle “veri konusu” olarak anılacaktır) ile ilgili tüm bilgilerdir. Doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, Kimlik Numarası, konum bilgisi, çevrimiçi tanımlayıcı veya bu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğini ifade eden bir veya daha fazla özel özellik gibi bir Tanımlayıcıya atanarak tanımlanabilen bir gerçek kişi tanımlanabilir olarak kabul edilir.

 

b) İlgili Kişi
Veri konusu, kişisel verileri denetleyici tarafından işlenen herhangi bir tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişidir.

 

c) İşleme
İşleme, otomatik prosedürlerin yardımı ile veya yardımı olmadan gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya kişisel verilerin toplanması, toplanması, organizasyonu, düzenlenmesi, depolanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, okunması, sorgulanması, kullanılması, iletilmesi, dağıtılması veya başka bir şekilde ifşa edilmesi, eşleştirilmesi veya bağlanması, sınırlandırılması, silinmesi veya imha edilmesi gibi kişisel verilerle ilgili herhangi bir işlem dizisidir.

 

d) İşleme Kısıtlaması
İşlemenin kısıtlanması, gelecekte işlenmesini kısıtlamak amacıyla saklanan kişisel verilerin İşaretlenmesidir.

 

e) Profil Oluşturma
Profil oluşturma, kişisel verilerin, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel Tercihler, ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, ikamet yeri veya yer değişikliği ile ilgili yönleri analiz etmek veya tahmin etmek için, gerçek bir kişi ile ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için kullanıldığı herhangi bir otomatik işleme türüdür.

 

f) Takma Ad
Takma ad, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı olarak saklanması ve kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye atanmamasını sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin ek bilgi kullanılmadan belirli bir veri konusuyla ilişkilendirilemeyeceği şekilde İşlenmesidir.

 

g) Denetleyici
Denetleyici, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu Otoritesi, kurum veya başka bir organdır. Bu işlemin amaç ve araçlarının birlik Hukuku veya Üye Devletlerin yasaları tarafından belirlendiği durumlarda, denetleyici veya atama için belirli kriterler birlik Hukuku veya Üye Devletlerin yasaları tarafından sağlanabilir.
h) İşleyiciler
İşleyici, denetleyici adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu Otoritesi, kurum veya başka bir organdır.

 

i) Alıcı
Alıcı, üçüncü bir taraf olup olmadığına bakılmaksızın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu Otoritesi, kurum veya başka bir organdır. Bununla birlikte, birlik Hukuku veya Üye Devletlerin Yasaları uyarınca belirli bir soruşturma görevinin bir parçası olarak kişisel veri alabilen yetkililer alıcı olarak kabul edilmeyecektir.
j) Üçüncü Taraf
Üçüncü taraf, veri konusu, denetleyici, işlemci ve denetleyicinin veya işlemcinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu Otoritesi, kurum veya başka bir organdır.
k) Rıza
Rıza, veri konusu tarafından belirli bir durum için bilinçli bir şekilde ve açık bir şekilde, veri konusunun kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirten bir beyan veya başka bir açık onaylayıcı eylem şeklinde gönüllü olarak verilen herhangi bir niyet Beyanıdır.
2. Denetleyicinin Adı ve Adresi

Genel veri koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma ile ilgili diğer hükümler anlamında denetleyici:
C.B.M-Vertrieb Cryo Box Medikal Limited Sirketi
Güzeloba Mah. Rauf Denktaş Cad. Egda Plaza No:56/102
Muratpaşa ANTALYA

Tel.: ++90 (0) 534 650 7 139
E-Mail: daniel.manz@cryo-box.de
Website: www.cryo-box.de

 

3. Çerezler

C. B. M. satış internet sayfaları çerezleri kullanır. Çerezler, bir internet tarayıcısı üzerinden bir bilgisayar sisteminde saklanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda internet sitesi ve sunucu Cookies kullanıyor. Birçok Cookie, Cookie-ID adı verilen bir kimlik içerir. Cookie ID, Cookie’nin benzersiz bir Tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucuların çerezin depolandığı belirli internet tarayıcısına atanabileceği bir dizeden oluşur. Bu, ziyaret edilen internet sayfalarının ve sunucuların, veri konusunun Bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir İnternet Tarayıcısı benzersiz Cookie ID ile tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı sayesinde, C. B. M. satış, bu İnternet sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Bir çerez aracılığıyla, internet Sitemizdeki bilgi ve teklifler kullanıcının yararına optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirtildiği gibi, İnternet sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanıma amacı, kullanıcıların internet sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan bir internet sitesinin kullanıcısı, internet sitesini her ziyaret ettiğinde giriş bilgilerini tekrar girmek zorunda değildir, çünkü bu, İnternet Sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından devralınır. Başka bir örnek, Online Mağazadaki bir alışveriş Sepetinin Çerezidir. Online mağaza, bir müşterinin sanal Sepete koyduğu Ürünleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

Veri konusu, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı ile internet sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını her zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. Veri konusu, kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, internet sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

 

4. Genel Veri ve Bilgilerin Toplanması

C. B. M. satış İnternet Sitesi, bir veri konusu veya otomatik bir sistem tarafından internet sitesine yapılan her çağrı ile bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel Veriler ve Bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin internet Sitemize ulaştığı internet sayfası (yönlendiriciler olarak adlandırılır), (4) internet Sitemizdeki erişim sistemi üzerinden kontrol edilen alt sayfalar, (5) internet sitesine erişimin tarihi ve saati, (6) bir İnternet Protokolü adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) diğer benzer veriler kaydedilebilir ve bilgi, Bilgi Teknolojisi Sistemlerimize yönelik saldırılar durumunda güvenliği sağlamak.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, C. B. M. Vertrieb veri konusu hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Bu bilgiler, (1) internet sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) internet sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek, (3) Bilgi Teknolojisi sistemlerimizin ve internet sitemizin teknolojisinin sürekli çalışmasını sağlamak ve (4) siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, anonim olarak toplanan bu veri ve Bilgiler, C. B. M. Vertrieb tarafından bir yandan istatistiksel olarak ve ayrıca Şirketimizdeki Veri Koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, sonuçta işlediğimiz kişisel veriler için en uygun koruma seviyesini sağlamak amacıyla değerlendirilir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri konusu tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

 

5. İnternet Sitesi Üzerinden İletişim İmkanı

C. B. M. Vertrieb’in internet sayfası, yasal düzenlemeler nedeniyle, Şirketimizle hızlı bir elektronik iletişim ve bizimle doğrudan iletişim sağlayan bilgiler içerir, bu da elektronik posta (E-Posta adresi) olarak adlandırılan genel bir adresi içerir. Bir veri konusu e-posta yoluyla veya bir iletişim formu aracılığıyla Denetleyiciyle iletişime geçtiğinde, veri konusu tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanır. Bir veri konusu tarafından Veri denetleyicisine gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri konusu ile işleme veya İletişim Kurma amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara Açıklanmayacaktır.

 

6. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Kontrolör, veri konusunun kişisel verilerini yalnızca depolama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa Direktif ve Yönetmelik yayıncısı veya denetleyicinin tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerde başka bir yasa koyucu tarafından öngörüldüğü sürece işler ve saklar.

Depolama amacı sona ererse veya Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir depolama süresi sona ererse, kişisel veriler rutin olarak ve yasal düzenlemelere uygun olarak engellenir veya silinir.

 

7. Veri konusunun hakları

 

a) Onaylama hakkı
Her veri konusu, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair Denetleyiciden onay talep etme hakkına sahiptir. Bir veri konusu bu onay hakkından yararlanmak isterse, bu konuda herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanına başvurabilir.

 

b) Bilgi Edinme Hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri yayınlayan kişi tarafından, her zaman denetleyiciden, kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi alma ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa Direktif ve Yönetmelik yayıncısı, ilgili kişiye aşağıdaki bilgiler hakkında bilgi vermiştir:

  • İşleme amaçları
  • İşlenen kişisel veri kategorileri
  • Kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar
  • Mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri
  • Sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya denetleyicinin işlemeyi kısıtlaması veya bu işlemeye itiraz etme hakkının varlığı
  • Bir denetim otoritesine şikayette bulunma hakkının varlığı
  • Kişisel veriler veri konusundan toplanmazsa: verilerin kaynağı ile ilgili mevcut tüm bilgiler
  • Madde 22 paragraf uyarınca profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar verme varlığı.1 ve 4 GDPR ve-en azından bu durumlarda – ilgili mantık ve veri konusu için bu tür işlemlerin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler
  • Ayrıca, veri konusu, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir organizasyona mı aktarıldığına dair bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu durumda, veri konusu ayrıca transfer ile ilgili uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Bir veri konusu bu Bilgi hakkından yararlanmak isterse, bu konuda herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanına başvurabilir.

c) Düzeltme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından kendilerine ilişkin yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri konusu, işleme amaçları dikkate alınarak, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir — ayrıca ek bir açıklama yoluyla.

Bir veri konusu bu düzeltme hakkından yararlanmak isterse, bu konuda herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanına başvurabilir.

 

d) Unutulma hakkı (unutulma hakkı)
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, Denetleyiciden, aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin geçerli olması ve işlemin gerekli olmaması durumunda, kendisiyle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkına sahiptir:

Kişisel veriler, artık gerekli olmayan amaçlar için toplanmıştır veya başka bir şekilde işlenmektedir.

Veri konusu, işlemin Madde 6 paragrafına uygun olarak yapıldığı onayını geri çeker. 1 Madde a DS-GVO veya Madde 9 para. 2 A harfi GDPR tarafından desteklenmektedir ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.

İlgili kişi, Madde 21 paragrafına uygun olarak başvurur. 1 DS-GVO işlemeye itiraz eder ve işleme için öncelikli meşru gerekçeler yoktur veya veri konusu Madde 21 paragrafına uygun olarak başvurur. 2 DS-GVO işleme itiraz.

Kişisel veriler yasadışı olarak işlenmiştir.

Kişisel Verilerin silinmesi, denetleyicinin tabi olduğu Avrupa Birliği veya Üye Devletlerin yasalarına göre yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.

Kişisel veriler, bilgi toplumu tarafından sunulan hizmetler ile ilgili olarak Madde 8 paragrafına göre toplanmıştır. 1 DS-GVO.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri konusu C. B. M. Vertrieb’de saklanan kişisel verilerin silinmesini sağlamak istiyorsa, bu amaçla her zaman denetleyicinin bir çalışanına başvurabilir. C. B. M. Vertrieb çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlamalıdır.

Kişisel Veriler C. B. M. Vertrieb tarafından kamuya açıklanmışsa ve şirketimiz Madde 17 paragrafına göre sorumlu kişi olarak kabul edilir. 1 DS-GVO kişisel verileri silmekle yükümlüdür, C. B. M. Dağıtım mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak, yayınlanmış kişisel verileri işleyen diğer veri denetleyicilerine, veri konusunun Bu diğer veri Denetleyicilerinden bu kişisel verilere olan tüm bağlantıları veya bu kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda kopyalarını veya kopyalarını Silmesini talep ettiğini bildirmek için teknik olanlar da dahil olmak üzere makul önlemler. C. B. M. çalışanı Dağıtım, Bireysel durumlarda gerekli olanı yapacaktır.

 

e) İşlemeyi sınırlama hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdaki koşullardan birinin yerine getirilmesi durumunda Denetleyiciden işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir:

Kişisel verilerin doğruluğu, veri konusu tarafından, denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasına izin veren bir süre için itiraz edilir.

İşleme yasa dışıdır, veri konusu kişisel verilerin silinmesini reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının sınırlandırılmasını ister.

Kontrolör artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak veri konusu yasal iddiaları savunmak, uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyaç duyar.

Veri konusu işleme gem itiraz etti. Madde 21 Par. 1 DS-GVO ve denetleyicinin meşru nedenlerinin veri Konusununkinden daha ağır basıp basmadığı henüz belli değil.

Yukarıda belirtilen koşullardan biri yerine getirilirse ve bir veri konusu C. B. M. Vertrieb tarafından saklanan kişisel verilerin sınırlandırılmasını talep etmek isterse, bu amaçla herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanına başvurabilir. C. B. M. Satış Temsilcisi işlemenin Kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

f) Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her veri konusu, Avrupa yasa koyucu tarafından, veri konusu tarafından denetleyiciye sağlanan kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahiptir. Ayrıca, bu verileri, Kişisel Verilerin sağlandığı denetleyici tarafından engelsiz olarak başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahiptir, işleme, Madde 6 paragrafına uygun olarak Rıza üzerine kuruludur. 1 Madde a DS-GVO veya Madde 9 para. 2 Madde a DS-GVO veya Madde 6 paragraf uyarınca bir sözleşme. 1 (B) GDPR’YE dayanmaktadır ve işleme, kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi için veya denetleyiciye devredilen resmi otoritenin uygulanması için gerekli olmadığı sürece otomatik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir.

Ayrıca, veri konusu, Madde 20 paragrafına göre veri taşınabilirliği hakkını kullanırken. 1 DS-GVO kişisel verilerin teknik olarak mümkün olduğu ölçüde ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemediği sürece doğrudan bir Denetleyiciden başka bir denetleyiciye aktarılmasını elde etme hakkı.

Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için, veri konusu herhangi bir zamanda C. B. M. Vertrieb’in bir çalışanına başvurabilir.

 

g) İtiraz hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı, her zaman, Madde 6 paragrafına göre, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri yayınlayan kişi tarafından verilen Hakka sahiptir. 1 harf E veya F DS-GVO itiraz etmek için yapılır. Bu, bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

C. B. M. Vertrieb, itiraz durumunda, veri konusunun menfaatlerini, haklarını ve özgürlüklerini aşan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe veya işleme, yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için kullanılmadıkça, kişisel verileri artık işlemeyecektir.

C. B. M. Vertrieb kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işliyorsa, veri konusu, bu tür bir pazarlama için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Veri konusu C. B. M. Vertrieb’e doğrudan pazarlama amacıyla işleme itiraz ederse, C. B. M. Vertrieb artık bu amaçlar için kişisel verileri işlemeyecektir.

Buna ek olarak, veri konusu, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı, C. B. M. tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlı veya madde 89 paragrafına göre istatistiksel amaçlar için dağıtılan kişisel verilerin işlenmesine karşı hakkına sahiptir. 1 DS-GVO, kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi için böyle bir işlem gerekli olmadıkça itirazda bulunur.

İtiraz hakkını kullanmak için, veri konusu doğrudan herhangi bir C. B. M. Vertrieb çalışanı veya başka bir Çalışanla iletişime geçebilir. Veri konusu ayrıca, Bilgi Toplumu hizmetlerinin kullanımı ile ilgili olarak, 2002/58/EC Direktifine bakılmaksızın, teknik Şartnamelerin kullanıldığı otomatik prosedürlerle itiraz etme hakkını kullanmakta serbesttir.

 

h) Profil oluşturma dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik kararlar

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, profil oluşturma da dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye değil, Avrupa yasa koyucu tarafından verilen haklara sahiptir. — (1) karar, veri konusu ile Denetleyici arasında bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece veya (2) denetleyicinin tabi olduğu birlik veya Üye Devlet Mevzuatı nedeniyle,, bu yasalar, veri konusunun hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için uygun önlemleri içerir veya (3) veri konusunun açık rızası ile yapılır.

Kararın (1) veri konusu ile Denetleyici arasında bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için gerekli olması veya (2) Veri konusunun açık rızası ile yapılması durumunda, C. B. M. Vertrieb, veri konusunun hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için, en azından bir kişinin denetleyici tarafından müdahalesini talep etme, kendi konumunu açıklama ve karara itiraz etme hakkı da dahil olmak üzere uygun önlemleri alır.

Veri konusu otomatik kararlarla ilgili hakları kullanmak isterse, bu amaçla her zaman denetleyicinin bir çalışanına başvurabilir.

 

i) Veri koruma iznini geri çekme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman geri çekme hakkına sahiptir.

Veri konusu Rızayı geri çekme hakkını kullanmak isterse, bu amaçla her zaman denetleyicinin bir çalışanına başvurabilir.

 

8. Başvurularda ve başvuru sürecinde veri koruma

Veri denetleyicisi, başvuru sürecinin işlenmesi amacıyla başvuru sahiplerinin Kişisel Verilerini toplar ve işler. İşlem elektronik yollarla da yapılabilir. Bu, özellikle bir başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik yollarla, örneğin E-Posta Yoluyla veya İnternet sitesinde bulunan bir internet formu aracılığıyla denetleyiciye göndermesi durumunda geçerlidir. Kontrolör bir başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yaparsa, iletilen veriler iş ilişkisinin işlenmesi amacıyla yasal düzenlemelere uygun olarak saklanır. Kontrolör tarafından başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yapılmazsa, başvuru belgeleri iptal kararının bildirilmesinden iki ay sonra otomatik olarak silinir, silme işlemi denetleyicinin diğer meşru çıkarlarına aykırı değilse. Bu anlamda diğer meşru menfaatler, örneğin, Genel eşit muamele Yasası (AGG) uyarınca bir işlemde bir kanıt yükümlülüğüdür.

 

9. Facebook kullanımı ve kullanımı ile ilgili Gizlilik Politikası

Veri denetleyicisi bu İnternet sitesinde Facebook şirketinin bileşenlerini entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

Bir sosyal ağ, İnternet tabanlı bir sosyal buluşma noktasıdır, kullanıcıların genellikle birbirleriyle iletişim kurmalarını ve sanal alanda etkileşimde bulunmalarını sağlayan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet edebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgileri sağlamasına izin verebilir. Facebook, diğer şeylerin yanı sıra, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla ağ kurmasına izin verir.

Facebook’un işletme şirketi Facebook, Inc. ‘ dir., 1 Hacker yolu, Menlo Park, CA 94025, ABD. Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi Facebook Ireland Ltd., 4 Büyük Kanal Meydanı, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır.

Facebook Facebook Facebook Facebook eklentisi (Facebook Plug-İn) entegre edilmiştir bu İnternet sayfasının tek tek sayfalarından biri her çağrı, ilgili kişinin Bilgi Teknolojisi sisteminde internet tarayıcısı otomatik olarak ilgili Facebook bileşeni tarafından Facebook’tan ilgili Facebook bileşeninin bir temsilini indirmek için teşvik edilir. Tüm Facebook eklentilerine Genel Bir Bakış şu adreste bulunabilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE çağrılır. Bu teknik süreç çerçevesinde Facebook, internet sayfamızın hangi özel alt tarafının veri konusu tarafından ziyaret edildiğini öğrenir.

Facebook, ilgili kişi tarafından İnternet sayfamıza yapılan her Çağrıyla ve internet sayfamızdaki ilgili kalış süresi boyunca Facebook, internet sayfamızın hangi özel alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Facebook bileşeni Facebook tarafından toplanır ve ilgili kişinin ilgili Facebook hesabına Facebook tarafından atanır. Facebook, Facebook’un internet sayfamıza entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birini, örneğin “Beğen”düğmesini veya veri konusu bir yorum yaparsa, Facebook bu bilgileri veri konusunun kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

Facebook Facebook bileşeni Facebook bileşeni üzerinden, veri konusunun internet sayfamızı ziyaret ettiği sırada aynı anda Facebook’a giriş yaptığı zaman, veri konusunun Facebook bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın, veri konusunun internet sayfamızı ziyaret ettiği hakkında her zaman bilgi alır. Facebook’a bu tür bir bilgi aktarımı veri konusu tarafından istenmiyorsa, internet sayfamıza bir çağrı yapmadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak bu aktarımı engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan veri Politikası https://de-de.facebook.com/about/privacy Facebook tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi verir. Ayrıca, Facebook’un veri konusunun gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğunu da açıklar. Ayrıca, Facebook’a veri aktarımını bastırmayı mümkün kılan çeşitli uygulamalar da mevcuttur. Bu tür uygulamalar, veri konusu tarafından Facebook’a veri aktarımını engellemek için kullanılabilir.

 

10. Google Analytics’in kullanımı ve kullanımı ile ilgili Gizlilik Politikası (Anonimleştirme özelliği ile)

Veri denetleyicisi bu İnternet sitesinde Google Analytics bileşenini (Anonimleştirme işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir internet analiz hizmetidir. İnternet analizi, internet sitelerine gelen ziyaretçilerin davranışlarıyla ilgili verilerin toplanması, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir internet analiz hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri konusunun bir internet sayfasına hangi internet sayfasından geldiği (yönlendiriciler olarak adlandırılır), internet sayfasının hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süre görüntülendiği hakkında veri toplar. Bir internet analizi çoğunlukla bir İnternet Sitesini optimize etmek ve internet Reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin işletme şirketi Google Inc. ‘ dir. 1600 Amfitiyatro, Dağ Manzarası, CA 94043-1351, ABD.

Veri denetleyicisi, Google Analytics üzerinden İnternet analizi için “_gat” ekini kullanır._anonymizeİp”. Bu ek ile, veri konusunun internet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılır ve internet sayfalarımıza erişim Avrupa Birliği üyesi bir devletten veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına Taraf başka bir devletten yapılmışsa anonimleştirilir.

Google Analytics bileşeninin amacı, internet Sitemizdeki Ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Google, diğer şeylerin yanı sıra, internet sitemizin kullanımını değerlendirmek, internet sitelerimizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporları derlemek ve internet sitemizin kullanımıyla ilgili ek hizmetler sunmak için elde edilen verileri ve bilgileri kullanır.

Google Analytics, veri konusunun Bilgi Teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Cookie nedir yukarıda anlatılmıştır. Cookie ayarı ile Google, internet sitemizin kullanımını analiz edebilir. Veri denetleyicisi tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu İnternet sayfasının tek tek sayfalarından herhangi birine yapılan her çağrı, ilgili kişinin Bilgi Teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısını, ilgili Google Analytics bileşeni tarafından çevrimiçi analiz amacıyla Google’a veri aktarmaya otomatik olarak teşvik eder. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak, Google, diğer şeylerin yanı sıra, Google’a ziyaretçilerin ve tıklamaların kökenini izlemek ve daha sonra Komisyon faturalarını mümkün kılmak için hizmet eden veri konusunun IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi alır.

Çerez aracılığıyla kişisel bilgiler, örneğin erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve veri konusu tarafından internet Sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı kaydedilir. İnternet sayfalarımızı her ziyaret ettiğinizde, veri konusu tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’nde Google’a aktarılır. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik süreç aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Veri konusu, yukarıda belirtildiği gibi internet sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı ile herhangi bir zamanda önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google’ın veri konusunun Bilgi Teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu, Google Analytics tarafından oluşturulan, bu İnternet sitesinin kullanımı ile ilgili verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bunu önleme olanağına sahiptir. Bunun için, veri konusu bir tarayıcı eklentisi bağlantı altında olmalıdır https://tools.google.com/dlpage/gaoptout indir ve yükle. Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics’e JavaScript aracılığıyla internet sayfalarına yapılan ziyaretlerle ilgili hiçbir veri ve bilginin Google Analytics’e aktarılamayacağını bildirir. Tarayıcı eklentisinin Kurulumu Google tarafından bir itiraz olarak kabul edilir. Veri konusunun Bilgi Teknolojisi sistemi daha sonra silinirse, biçimlendirilirse veya yeniden yüklenirse, veri konusunun Google Analytics’i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi, ilgili kişi veya kendi yetki alanına giren başka bir kişi tarafından kaldırılırsa veya devre dışı bırakılırsa, Tarayıcı eklentisini yeniden yükleme veya Yeniden Etkinleştirme olasılığı vardır.

Daha fazla bilgi ve geçerli Google Gizlilik Politikası https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html çağrılır. Google Analytics bu linkte daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

11. Google reklamlarının kullanımı ve kullanımı ile ilgili Gizlilik Politikası

Veri denetleyicisi bu İnternet sitesinde Google Ads’yi entegre etmiştir. Google Reklamları, reklamverenlerin hem Google’ın arama motoru sonuçlarında hem de Google reklam ağında reklam yayınlamasına izin veren bir internet reklam hizmetidir. Google Reklamları, bir reklamverenin, Google’ın arama motoru sonuçlarında yalnızca kullanıcı arama motorunu kullanarak anahtar kelime ile ilgili bir arama sonucu aldığında görüntülenecek belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır. Google Reklam Ağı’nda, reklamlar otomatik bir algoritma kullanılarak ve önceden belirlenmiş Anahtar Kelimeler dikkate alınarak konuyla ilgili internet sayfalarına dağıtılır.

Google reklam hizmetlerinin işletme şirketi Google Inc. ‘ dir. 1600 Amfitiyatro, Dağ Manzarası, CA 94043-1351, ABD.

Google reklamlarının amacı, üçüncü taraf şirketlerin internet sayfalarında ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgi ile ilgili reklamlar göstererek internet sitemizi tanıtmak ve internet sitemizde Üçüncü Taraf reklamlar göstermektir.

Bir veri konusu Bir Google reklamı üzerinden İnternet Sitemize girerse, veri konusunun Bilgi Teknolojisi sisteminde Google tarafından bir dönüşüm çerezi yerleştirilir. Cookie nedir yukarıda anlatılmıştır. Bir dönüşüm çerezi otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve ilgili kişiyi tanımlamak için kullanılmaz. Dönüşüm çerezi, çerezin süresi henüz dolmamışsa, internet sitemizde belirli alt sayfaların, örneğin bir Online mağaza sisteminin alışveriş Sepetinin çağrılıp çağrılmadığını izler. Dönüşüm çerezi sayesinde, hem biz hem de Google, internet Sitemize bir reklam reklamı yoluyla ulaşan bir veri konusunun bir satış yapıp yapmadığını, yani bir ürün satın alıp almadığını veya iptal edip etmediğini anlayabiliriz.

Dönüşüm çerezinin kullanımı yoluyla toplanan veriler ve Bilgiler Google tarafından internet sitemiz için ziyaret istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistiklerini, ads reklamları aracılığıyla bize gönderilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, yani ilgili ads reklamlarının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve ads Reklamlarımızı gelecek için optimize etmek için kullanıyoruz. Ne şirketimiz ne de diğer Google Reklamverenleri, Google’dan veri konusunun tanımlanabileceği bilgileri almaz.

Conversion Cookie aracılığıyla kişisel bilgiler, örneğin veri konusu tarafından ziyaret edilen internet sayfaları saklanır. İnternet sayfalarımızı her ziyaret ettiğinizde, veri konusu tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’nde Google’a aktarılır. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik süreç aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Veri konusu, yukarıda belirtildiği gibi internet sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı ile herhangi bir zamanda önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google’ın veri konusunun Bilgi Teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi ayarlamasını da önleyecektir. Ayrıca, Google ads tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri konusu, Google tarafından ilgi alanına dayalı Reklamcılığa itiraz etme olanağına sahiptir. Bunun için veri konusu, kullandığı internet tarayıcılarının her birinden Link www.google.de/settings/ads çağırın ve istediğiniz ayarları yapın.

Daha fazla bilgi ve geçerli Google Gizlilik Politikası https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/çağrılır.

 

12. İnstagram kullanımı ve kullanımı ile ilgili Gizlilik Politikası

Veri denetleyicisi bu İnternet sitesinde İnstagram hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. İnstagram, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmasına ve bu tür verilerin diğer sosyal ağlarda yeniden dağıtılmasına olanak tanıyan görsel-işitsel bir platform olarak nitelendirilen bir hizmettir.

İnstagram hizmetlerinin işletme şirketi İnstagram LLC, 1 Hacker yolu, bina 14 birinci kat, Menlo Park, CA, ABD’DİR.

Bu web sitesinin tek tek sayfaları bir İnstagram İnstagram Her zaman (Neredeyse düğmesi) İnstagram bir bileşen entegre edilmiş denetleyicisi tarafından işletilen erişilir, veri konunun bilgi teknolojileri sistem üzerinde İnternet tarayıcı otomatik olarak ilgili İnstagram bileşeni sunumunu indirmek için ilgili İnstagram bileşeni tarafından istenir. Bu teknik prosedür kapsamında İnstagram, internet sayfamızın hangi özel alt tarafının veri konusu tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

İlgili kişi İnstagram’da aynı anda oturum açtıysa, İnstagram, internet sayfamıza veri konusu tarafından yapılan her Çağrıyla ve internet sayfamızdaki ilgili kalış süresi boyunca, veri konusunun hangi somut alt sayfayı ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler İnstagram İnstagram bileşeni tarafından toplanır ve instagram tarafından ilgili kişinin instagram hesabıyla ilişkilendirilir. Veri konusu instagram instagram Butonlarından birini internet sayfamıza entegre ederse, bu şekilde iletilen veri ve Bilgiler, veri konusunun kişisel İnstagram kullanıcı hesabına atanır ve İnstagram tarafından saklanır ve işlenir.

İnstagram, İnstagram bileşeni aracılığıyla, İnstagram bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın, ilgili kişinin İnstagram’a aynı anda giriş yaptığı zaman, ilgili kişinin internet sitemizi ziyaret ettiği hakkında her zaman bilgi alır. Bu bilgilerin instagram’a bu şekilde aktarılması veri konusu tarafından istenmiyorsa, internet sayfamıza girmeden önce İnstagram hesabından çıkış yaparak iletimini engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve İnstagram’ın geçerli gizlilik politikası için lütfen ziyaret edin https://help.instagram.com/155833707900388 instagram.com/about/legal/privacy/

 

13. Facebook’un kullanımı ve kullanımı ile ilgili Gizlilik Politikası

Veri denetleyicisi, bu İnternet sitesinde heyecan bileşenlerini entegre etmiştir. Facebook, kullanıcıların 140 karakterle sınırlı kısa mesajlar yayınlayabilecekleri ve dağıtabilecekleri çok dilli, kamuya açık bir Mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlar herkese açıktır, yani Facebook’a kayıtlı olmayanlar için bile. Bununla birlikte, mesajlar ilgili kullanıcının sözde takipçilerine de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının mesajlarını takip eden diğer heyecan Kullanıcılarıdır. Ayrıca, heyecan, hashtag’ler, bağlantılar veya geri dönüşler yoluyla geniş bir kitleye hitap etmeyi mümkün kılar.

Şirket, Inc. 1355 Market Caddesi, süit 900, San Francisco, CA 94103, ABD.

Veri konusunun Bilgi Teknolojisi sistemi üzerindeki İnternet Tarayıcısı, veri konusunun Bilgi Teknolojisi sistemi üzerindeki internet tarayıcısının, veri konusunun ilgili bilgi bileşeninin bir temsilini otomatik olarak indirmesine neden olur. Heyecan butonları hakkında daha fazla bilgi için: https://about.twitter.com/de/resources/buttons aranabilir. Bu teknik prosedür kapsamında, internet sayfamızın hangi özel alt tarafının veri konusu tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi edinilir. Heyecan bileşeninin entegrasyonunun amacı, kullanıcılarımızın bu İnternet sitesinin içeriğini yeniden dağıtmasını sağlamak, bu İnternet Sitesini dijital dünyada tanıtmak ve Ziyaretçi sayımızı arttırmaktır.

İlgili kişi aynı anda internet sitesine giriş yapmışsa, internet Sitemize yapılan her çağrı ile ve internet Sitemizdeki ilgili kalış süresi boyunca, internet sitemizin hangi özel alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler heyecan bileşeni tarafından toplanır ve ilgili kişinin ilgili heyecan hesabına atanır. Veri konusu internet sayfamıza entegre edilmiş heyecan düğmelerinden birini etkinleştirirse, bu şekilde iletilen veri ve Bilgiler veri konusunun kişisel kullanıcı hesabına atanır ve heyecan tarafından saklanır ve işlenir.

İlgili kişinin internet sitemizi ziyaret ettiği zaman, ilgili kişinin internet Sitemize aynı anda giriş yapmış olması durumunda, ilgili kişinin internet sitemizi tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın, ilgili kişinin internet sitemizi ziyaret ettiği hakkında bilgi alır. Bu bilgilerin ilgili kişi tarafından iletilmesi istenmiyorsa, bu kişi internet sayfamızı ziyaret etmeden önce hesabından çıkış yaparak iletimini engelleyebilir.

Facebook’un geçerli gizlilik politikası https://twitter.com/privacy?lang=de aranabilir.

 

14. İşlemin yasal dayanağı

Madde 6 I lit. a DS-GVO, şirketimize belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme işlemleri için yasal dayanak olarak hizmet vermektedir. Kişisel verilerin işlenmesi, veri konusunun taraf olduğu bir Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, örneğin Malların teslimi veya başka bir hizmetin veya değerlendirmenin sağlanması için gerekli olan işleme işlemlerinde olduğu gibi, işleme Madde 6 I lit. B GDPR. Aynısı, Sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan bu tür işleme işlemleri için de geçerlidir, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorular söz konusu olduğunda. Şirketimiz, örneğin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme Madde 6 I lit dayanmaktadır. C GDPR. Nadir durumlarda, veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Bu, örneğin, Şirketimizde bir ziyaretçinin yaralanması ve bunun sonucunda adının, yaşının, Sağlık Sigortası bilgilerinin veya diğer hayati bilgilerin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi durumunda olabilir. 6.madde uyarınca işleme tabi tutulur. D-GDO’LARA dayanmaktadır. Son olarak, işleme işlemleri Madde 6 I lit. F DS-GVO’YA dayanmaktadır. Bu yasal dayanağa dayanarak, yukarıda belirtilen yasal Dayanakların hiçbiri tarafından kapsanmayan işleme işlemleri, ilgili kişinin çıkarları, temel hakları ve Temel Özgürlükleri geçerli değilse, Şirketimizin veya üçüncü bir Tarafın meşru çıkarlarını korumak için işleme gerekliyse. Bu tür işleme işlemlerine özellikle Avrupa yasa koyucu tarafından özel olarak bahsedildiği için izin verilir. Veri konusu denetleyicinin bir müşterisi ise, meşru bir çıkar varsayılabileceği Görüşündeydi (resital 47 cümle 2 DS-GVO).

 

15. Denetleyici veya üçüncü bir taraf tarafından takip edilen işleme ilişkin meşru çıkarlar

Kişisel verilerin işlenmesi Madde 6 I lit dayanmaktadır. f GDPR bizim meşru Menfaatimiz, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için iş faaliyetlerimizi Yürütmektir.

 

16. Kişisel verilerin depolandığı süre

Kişisel verilerin saklama süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Süre sona erdikten sonra, ilgili veriler, Sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmadığı sürece rutin olarak silinir.

 

17. Kişisel verilerin sağlanmasına ilişkin yasal veya sözleşme hükümleri; sözleşmenin yapılması gerekliliği; veri konusunun kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; Sağlanmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasal olarak zorunlu olduğu (örneğin vergi düzenlemeleri) veya sözleşme düzenlemelerinden (örneğin Sözleşme ortağı hakkında bilgi) kaynaklanabileceği konusunda sizi bilgilendiririz. Bazen bir sözleşmenin imzalanması için, bir veri konusunun bize daha sonra bizim tarafımızdan işlenmesi gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, veri konusu, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme imzaladığında bize kişisel veri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanamaması, İlgili Kişi ile Sözleşmenin sonuçlandırılamayacağı anlamına gelir. İlgili kişi tarafından kişisel verilerin sağlanmasından önce, ilgili kişi Çalışanlarımızdan birine başvurmalıdır. Çalışanımız, Kişisel Verilerin sağlanmasının kanunla mı yoksa sözleşmeyle mi gerekli olduğu veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığı, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün olup olmadığı ve kişisel verilerin Sağlanmamasının sonuçları hakkında ilgili kişiye bireysel olarak bilgi verir.

 

18. Otomatik karar verme

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturma işleminden kaçınırız.